Tìm về

chuong chua

Thắp lên ngọn nến mới,

Sáng bừng hoa cỏ xưa –

Thoảng ngân tiếng chuông chùa.

                                                    Thầy

Continue reading “Tìm về”

Advertisements